Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

DOTAZNÍK

pro obyvatele (starší 15-ti let !) obcí území působnosti Místní akční skupiny

Sdružení Západní Krušnohoří (MAS SZK)

 

Vážená občanko, vážený občane,

obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích MAS SZK. Jeho cílem je zjistit názory obyvatel na život ve vaší obci a na možnosti zlepšení situace. Prosíme Vás o upřímné a otevřené sdělení Vašich názorů. Ujišťujeme Vás, že Vaše odpovědi nebudou nikomu mimo výzkumný tým sdělovány. Výsledky průzkumu budou použity ke zpracování integrovaného plánu rozvoje území MAS SZK. Předem děkujeme za Vaši spolupráci a čas, který vyplnění dotazníku věnujete. Vyplněný jej můžete odevzdat na obecním úřadě, a to nejpozději do 1. května 2012. Výsledky budou vyhodnoceny a následně zveřejněny na stránkách obce a na www.maskaszk.cz.

Dotazník vznikl na základě podkladu od Ing. Lubomíra Vacka.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      S díky Hana Dufková, ředitelka MAS SZK

duben 2012

 

Obec, ve které žijete                           

 

POKYNY  PRO  VYPLŇOVÁNÍ:

ð    Dotazník vyplňujte samostatně, sám (sama) za sebe, neuvádějte svoje jméno.

ð    Každou otázku pečlivě přečtěte a poté vyberte Vám nejbližší odpověď.

ð    Zakroužkujte číslo této odpovědi nebo čitelně a stručně napište odpověď svými slovy.

1.Jak dlouho ve Vaší obci žijete?

2. Jste zdejší rodák nebo jste se přistěhoval(a)?

3. Jste zde spokojen(a) nebo byste se raději odstěhoval(a) jinam?